гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Въпроси и отговори

Екипът ни е на разположение за задаване на всякакви въпроси свързани, както с организираните от нас обучения и семинари, така и във връзка с възникнала необходимост от предоставяне на консултации и правна помощ.