гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Eлектронни митници

ЮНИТАКС КОНСУЛТ предлага съдействие при работа с електронните системи и бази данни на DG TAXUD и Агенция „Митници“.