гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

За нас

ЮНИТАКС КОНСУЛТ работи в областта на административното, митническо, акцизно и данъчно законодателство.

Стремим се да постигнем ефективна комбинация между консултантската си дейности добрата информираност и подготовка на клиентите ни.

За целта дружеството работи с екип от адвокати и външни експерти с дългогодишна практика в областта на митническото, акцизно и данъчно законодателство.

За организираните от нас обучения използваме услугите на висококвалифицирани лектори, като работим в сътрудничество с държавната администрация, с образователни институции и професионални организации и сдружения.