гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

За контакти

гр. София 1606

ул. "Владайска" 75, ет. 2, ап. 2

тел.: + 359 2 9543280

мобилен: + 359 899 808 321

е-mail: georgi.goranov@unitax-consult.com 
(митнически, акцизни и данъчни консултации)

е-mail: seminar@unitax-consult.com (семинари)

е-mail: office@unitax-consult.com