гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Консултации

ЮНИТАКС КОНСУЛТ предоставя на своите клиенти:

  • консултации в областта на административното, митническо, акцизно и данъчно законодателство;
  • анализи и становища;
  • организация и участие в работни срещи, насочени към изясняване на конкретно възникнали въпроси и спорове;
  • съдействие в хода на различни административни процедури, включително и при
  • издаване на различни видове лицензи и разрешения;
  • изготвяне на писмени обяснения, справки и други документи;
  • процесуално представителство и защита в хода на административни и административнонаказателни производства.