гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Здравейте, предстои ни унищожаване на получени от чужбина стоки, за които все още няма оформен никакъв режим. Доколкото разбирам, има промени в тази област...

Въпросът Ви е актуален, с оглед промените в тази област, наложени с новия Митнически кодекс на Съюза(Регламент 952/2013, МКС) и актовете по неговото допълване и прилагане (Делегиран регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447), които са в сила от края на май 2016 г.

Най – общо, трябва да имате предвид, че новите регламенти не говорят вече за унищожаването под митнически надзор като вид митническо направление, което зависи основно от волята на декларатора.

Също така, важно е да се отбележи и, че унищожаването се възприема като вид действие по усъвършенстване на стоките.

Т.е., ако се говори за унищожаване по инициатива на получателя на стоките, то това би следвало да стане под формата на режим активно усъвършенстване с всички формалности и последици, присъщи на режима, като разрешаване, обезпечаване, специфична отчетност и т.н.

Единствено, в случаите на дефектни стоки или стоки неотговарящи напълно на условията по договора за доставка, може да се извърши унищожаване по подобие на действащото до май 2016 г. направление унищожаване под митнически надзор. Т.е., след искане до митницата и в присъствие на нейни служители при самото унищожаване. Дори, в случаите на дефектни или неотговарящи на договора стоки се говори и за унищожаване без митнически надзор, но трябва да имате категорични доказателства за това, че стоките, които сте унищожили са именно тези, които са били въведени в страната.


30.11.-0001

« Назад към всички публикации