гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Митнически

 • Лицензиране на митнически склад;
 • Лицензиране на временен склад;
 • Получаване разрешение за одобрен изпращач за режим транзит;
 • Получаване разрешение за одобрен получател за режим транзит;
 • Получаване разрешение за одобрен получател по режим ТИР;
 • Одобряване на пломби от специален тип;
 • Разрешаване на режим активно / пасивно усъвършенстване;
 • Допускане на общо обезпечение в пълен и намален размер;
 • Освобождаване от обезпечение;
 • Одобряване на място за получаване / изпращане на стоки, извън територията на митническото учреждение;
 • Разрешаване деклариране чрез вписване в отчетността на декларатора;
 • Разрешаване на обобщено деклариране и др.