гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Акцизни

  • Лицензиране на данъчен склад;
  • Получаване разрешение освободен от акциз краен потребител;
  • Регистриран получател на акцизни стоки;
  • Временно регистриран получател на акцизни стоки;
  • Регистриран изпращач на акцизни стоки;
  • Разрешаване освобождаване / възстановяване на акциз и др.