гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Уебинар: "Промени в Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) и процеси при централизирано оформяне на вноса"

Фирма „ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ЕООД съвместно с НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ /НОМА/, организира семинар на тема

"Промени в Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) и процеси при централизирано оформяне на вноса"

Лектори на семинара са експерти от дирекции „Информационни системи и аналитична дейност“ /ИСАД/ и „Митническа дейност и методология“ /МДМ/ на Агенция „Митници“:

  • г-жа Полина Иванова – експерт в дирекция ИСАД
  • г-жа Мариела Маноилова-Данчева – държавен експерт в дирекция ИСАД 
  • г-жа Биляна Кънева – държавен експерт в дирекция МДМ

 

Семинарът ще се проведе на 06 ноември 2023 г. (понеделник). Формат на провеждане: онлайн през платформа Webex  Продължителност: 13:00 - 16:00 часа

 

Семинарът ще включва:

  • Представяне на промените в МИСВ, произтичащи от ревизирано Приложение Б на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447
  • Процеси при централизирано оформяне на вноса – фаза 1 на ниво ЕС
  • Дискусия и въпроси

Краен срок за ранно записване:   25 октомври 2023 г. (сряда)

Краен срок за записване:              03 ноември 2023 г. (петък)

 

Такса за един участник

Регистрация
до 25 октомври

Регистрация
03 ноември

Членове на НОМА

60,00 лв. без ДДС

90,00 лв. без ДДС

Външни лица и фирми

90,00 лв. без ДДС

120,00 лв. без ДДС

 

Цената включва обучение и сертификат за участие за всеки записан участник.

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “Юнитакс Консулт” ЕООД в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София IBAN: BG77BUIN95611000209773, SWIFT (BIC): BUINBGSF

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията може да бъде извършена и с подаване на попълнена регистрационна карта на мейл seminars-customs@unitax-consult.com

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

 


06.11.2023

« Назад към всички публикации