гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Митнически системи

 • Търговски портал за митническите решения по МКС (TP-CDMS);
 • Търговски портал за одобрени икономически оператори(EAEO-STP);
 • Търговски портал за обвързваща тарифна информация(EBTI-CTP);
 • Бази данни на DG TAXUD - за валидиране на EORI регистрация; за издадени решения за обвързваща тарифна информация; за одобрени икономически оператори и др.;
 • Система за управление и идентификация на достъпа;
 • ТАРИК;
 • Е-Портал на Агенция "Митници";
 • Митническа информационна система за внос (MISV);
 • Митническа информационна система за изнасяне (MISI);
 • Митническа информационна система за транзит (NCTS);
 • Система за контрол на вноса (ICS) и др.