гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Акцизни системи

  • Бази данни на DG TAXUD
    • за проверка на акцизно одобрение (SEED);
    • за проследяване международното движението на стоки под РОПА по ARC номер и др.;
  • Система за управление и идентификация на достъпа;
  • Е-Портал на Агенция "Митници";
  • EMCS;
  • БАЦИС и др.